jan 28

University of Chicago bekymrer sig for manglende konkurrence

Ét tegn på, at monopoler er et problem i Amerika, er at University of Chicago lige har holdt et topmøde om den trussel, som de kan udgøre for verdens største økonomi. Indtil for nylig var indkaldelse af en konference til støtte for antitrustproblemer i ‘the Windy City’ som at holde et symposium om nådighed i New Orleans.

I 1970’erne argumenterede økonomer fra “Chicago school”, at store virksomheder ikke var en trussel mod vækst og velstand. Deres synspunkter var almindelige, hvilket førte domstole og tilsynsmyndigheder til at vedtage en afslappet holdning til antitrustlovgivning i årtier.

Men stemningen ændrer sig. Der er en konsensus blandt økonomer om, at konkurrencen i økonomien er svækket betydeligt.

Det er dårlige nyheder: Det betyder, at de etablerede virksomheder måske ikke behøver at forny sig så meget, og at uligheden kan stige, hvis virksomhederne kan jagte overskud og bruge mindre på investeringer og lønninger.

Det kan dog være for tidligt at tale om en ny Chicago-skole, men investorer og chefer bør være opmærksomme på det intellektuelle skift, som kan ændre amerikansk forretning.

Læs videre på The Economist.