Mads arbejdede under urimelige vilkår

Mads har igennem flere år arbejdet som kontorassistent på et revisionskontor. Mads har i disse år næsten ikke kunnet holde ferie på grund af den travle hverdag på kontoret. Mads modtager heller ingen tillæg om søndagen eller på andre helligdage. Han arbejder også ofte sent på kontoret og han når langt over det antal timer man har som ansat på fuldtid, uden at få en højere timeløn. Der er allerede udarbejdet en overenskomst, så kontoret burde ikke kunne gøre sådan. Men mange af de ansatte har været bange for at miste deres jobs og tør derfor ikke sige noget til det.

Mange af de ansatte er heller ikke medlem af en fagforening, da de ikke har fået noget ud af fagforeningernes arbejde på deres arbejdsplads. For Mads bliver de urimelige arbejdsvilkår en dag for meget og han går derfor selv til ledelsen. Han nævner alle problemerne der er på arbejdspladsen og gør ledelsen opmærksomme på, at de har nogle ting der skal rettes op på. Ledelsen giver dog Mads et hånligt svar og sender ham ned på kontoret igen, for en kontorassistent skal da ikke komme og fortælle dem hvad de skal gøre.

Mads søger mod sin fagforening

På trods af at mange af de andre ansatte ikke er medlemmer af en fagforening, har Mads valgt at forblive medlem hos sin fagforening siden sin tid som studerende. Mads vælger derfor at aftale et møde med en repræsentant fra fagforening. Mads har mange spørgsmål, men det vigtigste er om det kan virkelig kan passe at han og hans kolleger skal arbejde under så urimelige vilkår. Repræsentanten fra fagforeningen informerer så Mads om, at det ikke kan passe.

Hun fortæller Mads hvad han og hans kolleger har ret til og tilbyder endda at hjælpe dem. Fagforeningen er altså parat til at tage kampskridt over for Mads og kollegernes arbejdsgiver. Mads tager imod tilbuddet og takker mange gange for fagforeningens hjælp.

Et par dage efter mødet, møder en tillidsrepræsentant fra fagforeningen op på revisionskontoret. Tillidsrepræsentanten går direkte til ledelsen og drøfter de forhold der skal ændres på arbejdspladsen. Ledelsen accepterer hvad tillidsrepræsentanten har gjort dem denne opmærksom på. Tillidsrepræsentanten vender derfor tilfreds hjemad og alt er tilsyneladende nu ordnet. De ansatte arbejder den næste måneds tid det antal timer en ansat på fuldtid skal arbejde. Da alt lader til at være helt i orden, vælger Mads at søge om ferie til jul. Ledelsen vælger dog at afvise dette og sender Mads tilbage på arbejde.

Involverer fagforeningen igen

Mads får igen fat på fagforeningen og fortæller dem om den nye situation. Fagforeningens tillidsrepræsentant tropper derfor igen op på revisionskontoret, denne gang for at snakke med de ansatte og foreslå de strejker såfremt ledelsen ikke går med til at følge den overenskomst de har forhandlet sig frem til. De ansatte går med til at strejke hvis deres arbejdsforhold ikke ændres. Tillidsrepræsentanten går derfor atter ind til ledelsen og for at gøre dem opmærksomme på, at såfremt ledelsen ikke går med til at forbedre arbejdsvilkårene med øjeblikkelig virkning, vil de ansatte strejke.

Ledelsen svarer igen hånligt og beder tillidsrepræsentanten forlade kontoret. Tillidsrepræsentanten fortæller de ansatte om situationen og beder dem strejke øjeblikkeligt. De ansatte forlader derfor arbejdspladsen. Efter et en uges tid uden nogen ansatte og med alt for meget arbejde, indser ledelsen, at de må gøre noget ved dette. De vælger derfor at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte og beder de ansatte komme tilbage til arbejdet. De ansatte møder derfor op på arbejde igen dagen efter. Arbejdsvilkårene er nu væsentligt bedre og de ansatte har nu indset hvor vigtigt det er at have en fagforening.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *