Fagforeninger kan også være for selvstændige

selvstændig

7 måneder siden |  0 comments  |  Som lønmodtager

Når du etablerer egen virksomhed, vil du opleve at du vil have mange daglige gøremål og en lang række forhold, du som stifter af virksomheden skal tage stilling til. Du skal fx bestemme dig for organisationsformen, skal det være en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab, et aktieselskab eller er i måske flere der sammen opretter et interessentselskab? Du skal i denne forbindelse overveje hvor stor en risiko du vil løbe og hvor meget kapital du er villig til at skyde i virksomheden. Som enkeltmandsvirksomhed eller som interessentselskab behøver du eller i fx ikke nogen startkapital, men opretter du et anpartsselskab eller et aktieselskab kræver det en startkapital. Der er altså allerede ved virksomhedens etablering en del forhold, som du skal tage stilling til.

Hvad kan en fagforening tilbyde mig som selvstændig?


Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed kan du sagtens melde dig ind i en fagforening, også selvom du ikke er lønmodtager, men derimod arbejdsgiver. Her vil de overenskomster fagforeningerne har forhandlet sig frem til ikke være til stor nytte for dig, men du vil stadig kunne modtage juridisk hjælp, såfremt du skulle støde på problemer. Derudover vil du også have adgang til diverse netværk samt kompetencegivende eller forbedrende kurser.

Fagforeningerne sigter altså også mod de selvstændige, på trods af deres hovedformål er at forbedre arbejdsvilkårene for lønmodtagerne. Du har sågar mulighed for at melde dig ind i en fagforening udelukkende for selvstændige, der tilbyder løsninger til dig, uanset om du går og pønser på at etablere egen virksomhed eller allerede er i fuld gang med det.

Som selvstændig kan du også vælge at melde dig ind i fagforeninger og A-kasser der både tager imod lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du ikke modtage dagpenge. Det kan du dog imidlertid godt, hvis din enkeltmandsvirksomhed må lukke ned. Karensperioden er for dette 3 uger, medmindre der i situationen er tale om et konkursbo. Det giver altså god mening, at du som selvstændig betaler til en A-kasse og derved sikrer dig mod ledighed.

Som nævnt vil du som selvstændig ikke modtage nogen af goderne overenskomsterne medfører, og derfor er du som selvstændig i lidt af en særposition, når man snakker fagforening. Man vil som selvstændig som regel få tilbudt et billigere kontingent grundet de særlige betingelser. Som selvstændig vil du også kunne trække det fulde kontingentbeløb fra i skat, i modsætning til loftet på 6.000 kroner der er for private.

Hvad skal jeg så vælge som selvstændig?


Som tidligere omtalt er det som selvstændig en god idé at være medlem af en fagforening. Dette anbefales på trods af at du ikke får nogen goder fra overenskomsterne. Det anbefales dog på grund af alle de goder ud over overenskomsterne, du som medlem af en fagforening modtager.

Derudover vil du som selvstændig også hyppigt modtage et tilbud om billigere kontingent på grund af dine særlige betingelser. Det kan også anbefales, at du som selvstændig melder dig ind i en A-kasse, og på denne måde vil du kunne sikre dig økonomisk såfremt du må lukke virksomheden. Hvis du så vælger at blive medlem af en fagforening, skal du gøre dig nogle overvejelser om hvilken fagforening du vil få mest ud af at være medlem. Du skal derfor tænke over hvilket fagområde du befinder dig indenfor og vælge en fagforening der kan tilbyde dig og din virksomhed mest. Arbejder du fx med IT ville det være en god idé at vælge en IT-orienteret fagforening, altså en fagforening hvor medarbejderne kan give dig noget professionel vejledning og hvor de tilbyder kurser der kan forbedre dine evner indenfor IT. Som selvstændig kan du dog også vælge en fagforening der udelukkende optager selvstændige.

EFTERLAD EN KOMMENTAR :

RELATEREDE ARTIKLER :

Vis fagligt ansvar når du vælger materialer. Massivt træ vs. MDF plader

Når du skal bygge noget; et hus, nyt køkken, en skillevæg eller et nyt hegn til haven, skal du altid vurdere fordelene og ulemperne ved de materialer du vil bruge. Der er mange aspekter, som spiller ind i, hvorfor du bør vælge nogle materialer frem f...

READ MORE

Nybarbering udstråler kompetence – udnyt det!

I en verden, hvor den moderne mand for alvor har fundet sit ståsted og krævet sin retmæssige plads, både i erhvervs-, og privatlivet, er fremtoning betydningsfuldt. Det handler ikke længere kun om at opretholde den rigtige dresscode, man må også have...

READ MORE

Hvorfor skal jeg være medlem af en fagforening?

Mange af de danske arbejdstagere mener selv, at de er i stand til at varetage deres egne interesser på det danske arbejdsmarked. Det kan også være tilfældet, men det er ikke uden grund, at en så betydelig del af den danske befolkning har valgt at bli...

READ MORE